ЈКПД Топлица изводи радове на атмосферској канализацији у улици Вука Караџића