ЈПКД Топлица богатије за још једну грађевинску машину – ровокопач