ЈПКД Топлица чишћењем пропуста започиње нову сезону радова на уређењу насеља