ЈПКД Топлица и припадници Војске Србије на заједничком задатку уређења простора