JPKD Toplica – izgradnja potpornih zidova u Mačkovcu

Izađi mi na teglu i u Kuršumliji
3. oktobra 2017.
Obeleženo 105 godina od formiranja Topličkog gvozdenog puka – “Knjaz Mihajlo”
9. oktobra 2017.

JPKD Toplica – izgradnja potpornih zidova u Mačkovcu

Pripreme asfaltiranja puteva i nasipanja seoskih puteva su u jeku, ali je neophodno izvršiti i pripremne radove.

Kako ne bi došlo do ugrožavanja objekata od atmosferskih voda, neophodno je bilo izgraditi potporne zidove što je na sebe preuzela građevinska grupa JPKD Toplica. Trenutno je u fazi izrade zid u selu Mačkovac, dužine 25 metara i prosečne visine jednog metra.

Vrednost pomenute investicije je približno 250.000 dinara.