ЈПКД Топлица: Израда нове атмосферске канализације у улици Петра Бојовића