ЈПКД Топлица обавештава кориснике о условном отпису камате на неплаћене обавезе и комуналне услуге