ЈПКД Топлица: Обавештење о акцији условног отписа камате