ЈПКД Топлица: Обавештење возачима о привременом уклањању возила са места одржавања вашара