ЈПКД Топлица почела са израдом парапетног зида дужине 8,5m у насељу Вељковиће