ЈПКД Топлица започела радове на реконструкцији водоводне мреже у улици Драган Милуновић Џуле