ЈПКД Топлица: Завршени радови на уређивању паркинга испод Зелене пијаце

Друга фаза асфалтирања паркинг плаца испод Зелене пијаце завршена је почетком прошле недеље и тиме су завршени комплетни радови на уређивању плаца који се тичу асфалтирања.

Комплетно yређивање плаца укупне површине од око 10.000м2, од чега је под асфалтом 4750м2, а под ризлом преостали део, створило велике олакшице за паркирање и одржавање возила ЈПКД Топлица, лакши приступ објектима на плацу (магацински простори и гараже), бољи услови за кориснике пијаце што се тиче паркирања, такође и за луна парк током јесењег и пролећног вашара, као и решавање проблема атмосферских вода.

Након успешно спроведене јавне набавке, почетком новембра су отпочети радови, и обухватају комплетну припрему, справљење асфалта са набавком материјала који испуњава све потребне стандарде као и машинско уграђивање асфалтног слоја.

Укупна вредност инвестиције износи око седам милиона динара.