Конкурс за коришћење средстава програма подршке пољопривредној политици и политици руралног развоја на подручју општине Куршумлија за 2020. годину у циљу унапређења пољопривредне производње

Измене режима саобраћаја у центру Куршумлије пререгулацијом појединих улица
22. јула 2020.
Резултати тестирања од 21. јула – једно лице позитивно на корона вирус у Куршумлији
24. јула 2020.

Конкурс за коришћење средстава програма подршке пољопривредној политици и политици руралног развоја на подручју општине Куршумлија за 2020. годину у циљу унапређења пољопривредне производње

Општинско веће општине Куршумлија је дана 16.07.2020 год. донело програм подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Куршумлија на 2020 годину на основу кога расписује Конкурс о условима и начину коришћења средстава програма подршке пољопривредној политици и политици руралног развоја на подручју општине Куршумлија за 2020. годину у циљу унапређења пољопривредне производње.

Овим програмом утврћују се услови и начин коришћења средстава програма подршке пољопривредној политици и политици руралног развоја на подручју Општине Куршумлија, за меру “Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава”.

Назив инвестиције за коју се могу остварити подстицаји:

 • Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза
 • Машине за допунску обраду земљишта
 • Машине за ђубрење земљишта
 • Машине за сетву
 • Машине за заштиту биља
 • Машине за убирање односно скидање усева
 • Машине за транспорт
 • Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.)
 • Машине и опрема за наводњавање усева
 • Изградња капацитета за прикупљање, обраду, паковање, складиштење и одлагање чврстог стајњака, полутечног и течног стајњака, укључујући инсталацију опреме
 • Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе, материјале и инсталације
 • Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног стајњака
 • Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну;
 • Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и обуздавање животиња
 • Опрема за третман папака
 • Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде
 • Машине за примарну обраду земљишта
 • Набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња које се користе за производњу меса
 • Машине за примарну обраду земљишта
 • Машине за допунску обраду земљишта
 • Машине за ђубрење земљишта
 • Машине за сетву
 • Машине за заштиту биља
 • Машине за убирање односно скидање усева
 • Машине за транспорт
 • Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.)
 • Машине и опрема за наводњавање усева
 • Изградња објеката за прикупљање, обраду, паковање, складиштење и одлагање чврстог стајњака, полутечног и течног стајњака, укључујући инсталацију опреме
 • Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног стајњака
 • Изградња/реконструкција као и опремање објеката за гајење крмача и производњу прасади за тов
 • Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и појење животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту ст
 • Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и обуздавање животиња
 • Опрема за третман папака
 • Опрема за смештај квочки, специјализовани/посебно опремљени кавези
 • Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде
 • Набавка опреме за живинарске фармe за производњу конзумних јаја
 • Набавка опреме за сортирање, паковање и чување конзумних јаја
 • Изградња/реконструкција као и опремање објеката за манипулацију, одлагање и обраду стајњака
 • Набавка опреме за руковање, сакупљање и коришћење животињског ђубрива; посебна опрема за транспорт ђубрива
 • Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе
 • Набавка опреме и уређаја за заштиту биља и стерилизацију земљишта и супстрата при производњи у заштићеном простору
 • Набавка опреме за обогаћивање угљен-диоксидом (ткз. ђубрење угљен диоксидом при производњи у заштићеном простору)
 • Набавка бокс палета за транспорт и складиштење производа
 • Набавка опреме-линија за чишћење и прање производа
 • Набавка опреме-линија за бербу, сортирање и калибрирање производа
 • Набавка опреме-линија за паковање и обележавање производа
 • Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе воћних врста
 • Опрема за вентилацију и опрема за принудну вентилацију
 • Опрема/механизација за заштиту од мраза
 • Машине за примарну обраду земљишта
 • Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу
 • Машине за допунску обраду земљишта
 • Машине за ђубрење земљишта
 • Машине за сетву
 • Машине за садњу
 • Машине за заштиту биља
 • Машине за убирање односно скидање усева
 • Машине за транспорт
 • Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.)
 • Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева
 • Подизање, набавка и опремање система противградне заштите у воћњацима и вишегодишњим засадима
 • Подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада
 • Набавка опреме за вештачко опрашивање биљака при производњи у заштићеном простору
 • Набавка опреме и уређаја за додатно осветљење и засењивање биљака при производњи у заштићеном простору
 • Набавка опреме и уређаја за припрему земљишта и супстрата за гајење биљака при производњи у заштићеном простору
 • Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и мулчирање (са фолијом)
 • Набавка опреме и уређаја за системе за хидропоничну производњу при производњи у заштићеном простору
 • Машине за примарну обраду земљишта
 • Машине и опрема за наводњавање усева
 • Машине за допунску обраду земљишта
 • Машине за ђубрење земљишта
 • Машине за сетву
 • Машине за садњу
 • Машине за заштиту биља
 • Машине за убирање односно скидање усева
 • Машине за транспорт
 • Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.)
 • Набавка опреме за пчеларство
 • Набавка возила и приколица за транспорт пчелињих друштава
 • Набавка нове опреме за рибњаке
 • Набавка рибље млађи

Право на подстицаје имају физичка лица носиоци пољопривредних газдинства регистрованих у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава, са подручија општине Куршумлија чија се пољопривредна имовина (земљиште, објекти и друге непокретности) налазе на подручју општине, који имају пребивалиште на територији општине Куршумлија.

Подстицаји се остварују у износу од 50% од вредности инвестиције без ПДВ-а.

Пољопривредна газдинства могу конкурисати по једном основу из програма.

Минимални износ по једном кориснику је 10 000.00 динара.

Конкурс је отворен од 27.07.2020 до 31.08.2020 године (цео текст конкурса)

О условима и начину коришћења средстава програма подршке пољопривредној политици и политици руралног развоја на подручју Општине Куршумлија за 2020 годину у циљу унапређења пољопривредне производње све информације могу се добити на тел. 027/385-892 и у Канцеларији за рурални развој у улици Палих бораца 17 (преко пута парка), сваког радног дана од 07 до 15 сати.