Конкурс за коришћење средстава програма подршке пољопривредној политици и политици руралног развоја на подручју општине Куршумлија за 2021. годину у циљу унапређења пољопривредне производње

Штаб за ванредне ситуације: Упозорење на ризик од пожара и апел да се не спаљују биљни остаци и смеће
18. августа 2021.
Три удружења из Куршумлије и једно из Блаца добили средства од Кабинета министра Тончева за реализацију пројеката
23. августа 2021.

Конкурс за коришћење средстава програма подршке пољопривредној политици и политици руралног развоја на подручју општине Куршумлија за 2021. годину у циљу унапређења пољопривредне производње

Општинско веће општине Куршумлија је дана 13.08.2021 год. донело програм подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Куршумлија за 2021 годину на основу кога расписује Конкурс о условима и начину коришћења средстава програма подршке пољопривредној политици и политици руралног развоја на подручју општине Куршумлија за 2021. годину у циљу унапређења пољопривредне производње.

Овим програмом утврћују се услови и начин коришћења средстава програма подршке пољопривредној политици и политици руралног развоја на подручју Општине Куршумлија, за меру “Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава”.

Право на подстицаје имају физичка лица носиоци пољопривредних газдинства регистрованих у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава, са подручија општине Куршумлија чија се пољопривредна имовина (земљиште, објекти и друге непокретности) налазе на подручју општине, који имају пребивалиште на територији општине Куршумлија.

Подстицаји се остварују у износу од 50% од вредности инвестиције без ПДВ-а.

Пољопривредна газдинства могу конкурисати по једном основу из програма.

Минимални износ по једном кориснику је 10.000.00 динара.

Конкурс је отворен од 23.0.2021. до 30.09.2021 године (цео текст конкурса)

О условима и начину коришћења средстава програма подршке пољопривредној политици и политици руралног развоја на подручју Општине Куршумлија за 2021. годину у циљу унапређења пољопривредне производње све информације могу се добити на тел. 027/385-892 и у Канцеларији за рурални развој у улици Палих бораца 17 (преко пута парка), сваког радног дана од 07 до 15 сати.