Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2018.години

На основу члана 18. и члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број: 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ( „Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17), Одлуке о буџету општине Куршумлија број: I -400-77/2017 од 22.12.2017. године („Службени лист општине Куршумлија“ број: 24/17), Финансијског плана Општинске управе општине Куршумлија за 2018. годину број: III-400-6/2017 od 08.01.2018. године, Одлуке председника општине број: III-400-19/2018-3 од 06.03.2018. године. Члана 87. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи“ Службени гласник РС“ број: 13/10, 100/11, 91/12, 37/13 и 119/14) и Одлуке председника општине број: III -400-19/2018-1 од 06.03.2018. године Општинска управа општине Куршумлија расписуjе КОНКУРС за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2018.години.

Конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке медијским садржајима који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања дефинисаног чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.Средства опредељена за овај конкурс износе 1.900.000,00 динара. Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту износи 1.200.000,00 динара. Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта.

Конкурс за финансирање медија у 2018.години

Обавештење о објављивању конкурса у дневним новинама

Образац пријаве на конкурс

Образац буџета пројекта

Образац изјаве