Куршумлија у пројекту „Перспективе за младе у руралним срединама у Србији“