Kuršumlijska Banja

Kuršumlijska Banja ima više vrsta lekovitih voda koje je svrstavaju u red najatraktivnijih u Evropi (sumporovite, ugljeno-kisele, alkalne i gvožđevite vode).

Temperature su od 14 – 67°C. Sa najumerenijom klimom od svih banja u Srbiji, Kuršumlijska Banja uz okolni prirodni ambijent koji sačinjavaju šume, atraktivne doline rečica i potoka sa čistom vodom, kao i čist vazduh (u blizini nema industrije) predstavlja i lečilište i rekreacioni centar.

kursumlijska-banja-01

U Zavodu za specijalizovanu rehabilitaciju “Žubor” terapijski blok se sastoji od hidroterapije, blatne terapije, elektroterapije i kinezi terapije. Smeštajni deo Zavoda je B kategorije, 240 ležajeva i 250 mesta u restoranu.

Medicinske indikacije: bolesti lokomotornog sistema, ginekološka oboljenja, neurološka oboljenja, bolesti metabolizma.

Problemi u radu Kuršumlijske Banje

Na žalost, Zavod “Žubor” u Kuršumlijskoj Banji je 2006. godine prestao sa radom. U toku je privatizacioni postupak koji sprovodi Agencija za privatizaciju Republike Srbije. Nadamo se da će Zavod “Žubor” rešiti vlasničko pitanje i početi sa radom.

Kuršumlijska Banja 027/381-420, 381-481, 381-117