Одржана осма седница Скупштине општине, одборници усвојили предлог Одлуке о допунском буџету (ребаланс 3) за 2021. и предлог Одлуке о буџету општине Куршумлија за 2022. годину

Савет за безбедност саобраћаја на путевима општине Куршумлија и Агенција за безбедност саобраћаја, осму годину реализује кампању „Пажљивко“, за безбедност деце у саобраћају
17. децембра 2021.
Новогодишње украшавање града, ове године још више расвете
23. децембра 2021.

Одржана осма седница Скупштине општине, одборници усвојили предлог Одлуке о допунском буџету (ребаланс 3) за 2021. и предлог Одлуке о буџету општине Куршумлија за 2022. годину

У петак 17. децембра одржана је осма седница Скупштине општине Куршумлија у 2021. години којом је председавао Славимир Михајловић. На дневном реду нашло се 20 тачка од којих су се најважније односиле на предлог Одлуке о допунском буџету општине Куршумлија за 2021. годину (ребаланс 3), као и предлог Одлуке о буџету општине Куршумлија за 2022. годину о којима је детаљно говорио председник општине Куршумлија Војимир Чарапић.

У наставку седнице детаљно је разматрано о предлогу Кадровског плана у Општинској управи, јединици за интерну ревизију и Општинском правобранилаштву општине Куршумлија за наредну годину. Такође, усвојене су измене Програма коришћења субвенција ЈПКД „Топлица“ Куршумлија за 2021. годину, као и Програма пословања ЈПКД “Топлица” Куршумлија за 2022. годину, Програма коришћења субвенција ЈПКД “Топлица” Куршумлија за 2022. годину, али и Ценовника основних комуналних, грађевинских, водоводних, канализационих, пијачних и погребних услуга ЈПКД “Топлица” Куршумлија за 2022. годину.

Усвојен је и предлог Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама, предлог Одлуке о отуђењу непокретности у КО Куршумлија, као и предлог Одлуке о реализацији буџета јединице локалне самоуправе у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2022. годину. Донета је и Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању киоска.