Власништво: Приватна својина

Адреса: Милутина Ускоковића, б. б.

Електрична енергија: Да

Вода: Да

Грејање: Не

Телефон: Да

Канализација: Да

Приступне саобраћајнице: Да

Намена: закуп

Назив објекта: Хала Металостругара

Укупна површина: 1790 (м2)