1. Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице Пролом – Предраг Видић
  2. Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице Пролом – Дејан Живановић
  3. Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице Пролом – Небојша Мрвић
  4. Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице Пролом – Небојша Вуковић
  5. Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице Пролом – Славица Видић