1. Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице Сагоњево – Радован Радовановић
  2. Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице Сагоњево – Драган Младеновић
  3. Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице Сагоњево – Горан Матовић
  4. Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице Сагоњево – Драган Мијајловић
  5. Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице Сагоњево – Миломир Симијоновић
  6. Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице Сагоњево – Миодраг Матић
  7. Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице Сагоњево – Радимир Костић
  8. Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице Сагоњево – Драгољуб Ђорђевић
  9. Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице Сагоњево – Милибор Матић