1. Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице Дегрмен – Радован Булатовић
  2. Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице Дегрмен – Сретен Биочанин
  3. Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице Дегрмен – Срђан Миловановић
  4. Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице Дегрмен – Иван Папић
  5. Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице Дегрмен – Илија Миловановић
  6. Решење о утврђивању збирне изборне листе кандидата за чланове Савета месне заједнице Дегрмен
  7. Решење о закључењу бирачког списка за избор чланова Савета месних заједница на територији општине Куршумлија
  8. Записник о раду Изборне комисије на утврђивању резултата избора за чланове Месне заједнице Дегрмен
  9. Одлука о резултатима избора за чланове Савета месне заједнице Дегрмен