Месна Заједница Грабовница – електронска огласна табла

 1. Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице Грабовница – Александар Миковић
 2. Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице Грабовница – Милан Јовановић
 3. Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице Грабовница – Вуксан Рачић
 4. Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице Грабовница – Владисав Милић
 5. Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице Грабовница – Проко Пантовић
 6. Решење о утврђивању збирне изборне листе кандидата за чланове Савета месне заједнице Грабовница
 7. Решење о закључењу бирачког списка за избор чланова Савета месних заједница на територији општине Куршумлија
 8. Записник о раду Изборне комисије на утврђивању резултата избора за чланове Месне заједнице Грабовница
 9. Одлука о резултатима избора за чланове Савета месне заједнице Грабовница
 10. Одлука о расписивању избора за чланове Савета месне заједнице Грабовница
 11. Пријава кандидата за избор члана Савета месне заједнице Грабовница
 12. Списак бирача који својим потписима подржавају кандидата за члана Савета месне заједнице Грабовница
 13. Изјава бирача да подржава кандидата за члана Савета месне заједнице Грабовница
 14. Одлука о обустављању поступка избора чланова за савет Месне заједнице Грабовница