1. Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице Мачковац – Жарко Видосављевић
  2. Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице Мачковац – Марија Стојковић
  3. Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице Мачковац – Зоран Миленковић
  4. Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице Мачковац – Зоран Јовановић
  5. Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице Мачковац – Ненад Симић
  6. Решење о утврђивању збирне изборне листе кандидата за чланове Савета месне заједнице Мачковац
  7. Решење о закључењу бирачког списка за избор чланова Савета месних заједница на територији општине Куршумлија
  8. Записник о раду Изборне комисије на утврђивању резултата избора за чланове Месне заједнице Мачковац
  9. Одлука о резултатима избора за чланове Савета месне заједнице Мачковац