1. Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице Марковиће – Славиша Алексић
  2. Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице Марковиће – Зоран Димитријевић
  3. Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице Марковиће – Милојко Мармут
  4. Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице Марковиће – Мирослав Радовановић
  5. Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице Марковиће – Вукмир Петровић
  6. Решење о утврђивању збирне изборне листе кандидата за чланове Савета месне заједнице Марковиће
  7. Решење о закључењу бирачког списка за избор чланова Савета месних заједница на територији општине Куршумлија
  8. Записник о раду Изборне комисије на утврђивању резултата избора за чланове Месне заједнице Марковиће
  9. Одлука о резултатима избора за чланове Савета месне заједнице Марковиће