Na inicijativu SPC ovaj grad u Srbiji menja ime u Bele Crkve