Национална служба за запошљавање и Општина Куршумлија расписују Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова у 2021. години