Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације “Барлово станица и Барловски вис”

Представљање едукативног центра “Изађи ми на теглу”
19. септембра 2019.
Најава обележавања 107. годишњице Топличког гвозденог пука “Књаз Михаило”
23. септембра 2019.

Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације “Барлово станица и Барловски вис”

У складу са Законом о планирању и изградњи и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања, Општинска управа општине Куршумлија – Одељење за привреду и локални економски развој оглашава Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације “Барлово станица и Барловски вис”.

Јавни увид одржаће се у трајању од 30 дана, тачније од 21.09. до 20.10.2019.године.

Нацрт Плана детаљне регулације ”Барлово станица и Барловски вис”, у периоду трајања јавног увида, биће изложен на огласној табли у холу зграде Општине Куршумлија, ул.Пролетерских бригада бб у Куршумлији, на излогу продавнице ”Дељанин” у селу Барлово, као и на интернет страни Општине Куршумлија.

Сва заинтересована правна и физичка лица могу разгледати изложена документа и своје примедбе и сугестије достављати у писменој форми Одељењу за привреду и локални економски развој (урбанистичкој служби), ул. Пролетерских бригада бб, Куршумлија, закључно са 21.10.2019. године.

Јавна презентација Нацрта плана биће одржана у згради Основне школе “Дринка Павловић” у Богујевцу, дана: 08.10.2019. године са почетком у 1200 часова. Јавној презентацији могу присуствовати сва заинтересована правна и физичка лица и у исто време могу да поднесу своје примедбе и сугестије.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се у скупштинској сали Општине Куршумлија дана 23.10.2019. године, са почетком у 12:00 часова. Јавној седници могу да присуствују и подносиоци примедби на предметни план и том приликом пред Комисијом да образложе своје примедбе.

Ближе информације и потребну стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби на планска решења, заинтересована лица могу добити у Одељењу за привреду и локални економски развој, канцеларија број 25, у периоду трајања Јавног увида, лично или путем телефона: 027/381-402, локал 124, у времену од 10 до 14 часова.

Прилози: