Javni uvid u nacrt Plana detaljne regulacije „Barlovo stanica i Barlovski vis“