Народна библиотека Куршумлија објављује резултате конкурса за децу предшколског и школског узраста, на тему Светог Саве