Нова апликација „ЈПКДТ Захтеви“ убрзава процес комуникације грађана с локалним јавним предузећем за обављање комуналних делатности