Нови паркинг плац у Куршумлији са око 70 паркинг места