Obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu – nosilac projekta Borivoje Nikolić