Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја пројекта на животну средину – Телеком Србија а.д.

Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана средствима буџета општине Куршумлија за 2021. годину
14. децембра 2021.
Представа за најмлађе “Мики Маус и новогодишњи хаос” 24. децембра на платоу испред амфитеатра
16. децембра 2021.

Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја пројекта на животну средину – Телеком Србија а.д.

На основу члана 25. и 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину (”Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија објављује Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја пројекта на животну средину.

На захтев носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д. из Београда, Таковска 2, Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија донело је решење којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније „Мрче“- ПК44/ПКУ44/ПКО44 на кат. парцели бр. 477 КО Мрче, a коју је израдила „W-LINE“ д.о.о. – Лабораторија W-line из Београда, бр. ЕМ-2021-101/СТ од 13.10.2021. године.

У спроведеном поступку утврђено је да је Студија о процени утицаја на животну средину урађена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (”Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), и да садржи дефинисане одговарајуће мере за спречавање и смањење могућих штетних утицаја на животну средину.

Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носиоца пројекта да при изградњи и раду наведеног пројекта обезбеди и примени услове и мере заштите животне средине утврђене у Студији, а које се односе на:

  • мере заштите предвиђене законском регулативом,
  • мере заштите током извођења грађевинских радова,
  • мере заштите током редовног рада,
  • мере заштите у случају удеса и
  • мере заштите по престанку рада базне станице.

Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку. Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.