Обавештење о максимално расположивом износу средстава у буџету општине Куршумлија за финансирање предлога годишњих програма у области спорта за 2025. годину