Обавештење о начину подношења захтева за утврђивање статуса борца

Резултати тестирања 7. фебруара: тестирано 21 лице, четири пацијента позитивна на ковид
9. фебруара 2021.
Резултати тестирања 10. фебруара: тестирано 40 лица, 13 пацијената позитивно на ковид
11. фебруара 2021.

Обавештење о начину подношења захтева за утврђивање статуса борца

Закон о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица („Службени гласник РС“ 18/2020) ступио је на снагу 11.03.2020. године а почео је да се примењује од 01.01.2021. године.

Закон у члану 5. и 6. дефинише категорију “борца” а у члану 7. предвиђа разврставање бораца у прву, другу и трећу категорију у зависности од броја дана ангажовања.

Законом није утврђен рок за подношење захтева за утврђивање статуса борца.

Захтев се може преузети у просторијама Општинске управе Куршумлија у Јединственом управном месту. Уз захтев се прилажу и следећи документи:

1. Уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија)
2. Фотокопија личне карте (уколико је лична карта на обрасцу без чипа) или очитана лична карта (уколико је лична карта на обрасцу са чипом)
3. Уверење Министарства одбране Републике Србије о ангажовању у оружаним снагама (оригинал или оверена фотокопија)
4. Уверење Министарства унутрашњих послова о ангажовању у оружаним снагама (оригинал или оверена фотокопија)
5. Решење РФ за ПИО којим је време проведено у рату или оружаним акцијама предузетим у миру утврђено у посебан стаж.

Напомена: Уколико се уверење Министарства одбране Републике Србије из тачке 3. или уверење Министарства унутрашњих послова из члана 4. односи на исти временски период као и Решење Фонда ПИО није потребно достављати решење Фонда ПИО и обратно.

Моле се странке да званичан образац захтева преузимају у просторијама Општинске управе Куршумлија у “ЈЕДИНСТВЕНОМ УПРАВНОМ МЕСТУ”, јер исти образац садржи све елементе за поступање по истом и како би документација била потпуна.

За све информације обратите се Одељењу за друштвене делатности и општу управу Општинске управе Куршумлија, канцеларија број 19 или на број телефона 027/381-402 локал 130.