Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину – Општина Куршумлија

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину – Теленор д.о.о.
20. септембра 2017.
Олимпијске сеоске игре Србије успешно одржане и у Куршумлији
25. септембра 2017.

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину – Општина Куршумлија

Обавештава се јавност да је инвеститор Општина Куршумлија поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода у Луковској бањи на кат. парцели бр. 2311 КО Луково на животну средину.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта – инвеститора може се извршити у просторији Општинске управе Куршумлија у канцеларији бр. 25 у периоду од 25.10.- 02.11.2017. године од 10 до 12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.