Обавештење о продужењу рока Јавног огласа о спровођењу поступка јавног надметања за издавање у закуп пословног простора