Обавештење о времену и месту одржавања избора за чланове савета месних заједница на територији општине Куршумлија