Одржана конференција „ЈЛС по мери младих“ – млади и представници јединица локалне самоуправе савезници у грађењу бољих прилика за младе из руралних подручја