Одржана прва седница Скупштине општине Куршумлија у 2021. години

Апел грађанима: Будимо одговорни према себи и другима вакцинишимо се!!!
21. марта 2021.
Резултати тестирања 21, 22. и 23. марта: тестирано 125 лица, 45 пацијената позитивно на ковид
24. марта 2021.

Одржана прва седница Скупштине општине Куршумлија у 2021. години

У среду 17. марта одржана је прва седница Скупштине општине Куршумлија у 2021. години којом јe председаваo Дејан Ловић, председник Скупштине.  На дневном реду нашлo се 11 тачaкa о којима су одборници детаљно дискутовали.

Прва тачка седнице односила се на предлог Закључка о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на којима се примењује Закон о јавним предузећима, чији је оснивач Општина Куршумлија, за четврти квартал 2020. године, коју су куршумлијски одобрници једногласно усвојили.

У наставку седнице усвојен је и предлог Одлуке о изради измене и допуне Плана генералне регулације Куршумлија на простору комплекса Стара касарна. Циљ израде измене и допуне Плана генералне регулације је преиспитивање правила уређења и грађења, посебно вертикалне регулације, а у складу са новонасталим потребама уређења и изградње простора потребама будућих корисника и условима Министарства одбране Републике Србије, односно повећање максимално дозвољене спратне висине на простору комплекса Старе касарне.

Усвојен је и предлог Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији општине Куршумлија. Разлози за доношење предметне Одлуке односили су се на чињеницу да до сада нису биле одређене улице на комплетној територији општине Куршумлија, као ни називи заселака, те се у складу са Уредбом о адресном регистру појавила потреба за регулисањем овог питања које је од изузетне важности.

Одборници Скупштине општине Куршумлија подржали су Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Куршумлија за 2021. годину, којим се утврђују планирани приходи и намена коришћења средстава за активности које се током 2021. године планирају у области заштите и унапређења животне средине. За реализацију овог Програма планирају се средства из буџета Општине Куршумлија у износу од два милиона динара.

Средства из овог Програма користиће се за :

  1. Програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг) на територији општине Куршумлија;
  2. Подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте;
  3. Едукативни програми и јачање свести о значају заштите животне средине (радионице);
  4. Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине.

Шеста тачка дневног реда односила се на Предлог мониторинга стања животне средине на територији општине Куршумлија за 2021. годину. Реализација Програма мониторинга квалитета ваздуха на територији општине обухватиће три фазе:

I – Доношење Програма мониторинга стања животне средине на територији општине Куршумлија за 2021. годину, од стране Општинског већа општине Куршумлија;

II – Избор организације за реализацију Програма и потписивање уговора.

III – Реализација Програма од стране изабране овлашћене стручне организације.

У наставку седнице куршумлијски одборници детаљно су дискутовали и о предлогу Одлуке о доношењу Оперативног плана одбране од поплава за водотоке II реда на територији општине Куршумлија за 2021. годину. Том приликом усвојен је и Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Куршумлија за прошлу годину.