Одржана трећа седница Општинског већа у 2017. години

Зона Замфирова – други део
13. марта 2017.
ЈПКД Топлица користи лепо време за наставак грађевинске сезоне
17. марта 2017.

Одржана трећа седница Општинског већа у 2017. години

У понедељак 13. марта, у кабинету председника општине одржана је трећа седница Општинског већа општине Куршумлија у 2017. години, којом је председавао председник – Радољуб Видић. На дневном реду нашло се низ тачака од којих се најважнија односила на предлог Одлуке о расподели средстава из текуће буџетске резерве за финансирање додатних радова на уређењу Основне школе „Милоје Закић“ у вредности од 500.000 динара.

У наставку седнице једногласно је усвојен и предлог Одлуке о кућном реду у стамбеним и стамбено – пословним зградама на територији општине Куршумлија, којом се уређује кућни ред односно права и обавезе станара зграде у циљу омогућавања несметаног становања и правилног коришћења стамбеног, стамбено-пословног простора који служи згради, инсталација, уређаја и опреме зграде у погледу њихове употребе, чувања од оштећења, и одржавања чистоће, реда и мира у згради.

Усвојен је и предлог за доношење оперативног Плана одбране од поплава за водотоке другог реда, на територији општине Куршумлија, као и Извештај о спроведним мерама пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2016. годину, о којем је детаљно говорио самостални стручни сарадник за пољопривреду – Јовица Ђиновић. Поменути Извештај наћи ће се пред куршумлијским одборницима како би се након скупштинског усвајања доставио надлежном министарству на сагласност.