Оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Куршумлија у поступку прикупљања писмених понуда