Оглас за прикупљање понуда за продају путничких моторних возила из јавне својине Општине Куршумлија – трећи круг