Оглас за прикупљања понуда за продају путничких моторних возила из јавне својине Општине Куршумлија