Општине на југу унапредиле добро управљање користећи искуства из Швајцарске