Opštinska uprava opštine Kuršumlija

Proleterskih brigada bb
18430 Kuršumlija

Centrala: 027/381-402; 381-383

Načelnik Opštinske uprave: 027/381-652
Odeljenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj: 027/381-584
Odeljenje za lokalnu poresku administraciju, budžet i finansije: 027/381-073
Komunalna inspekcija: 027/382-120
Građevinska inspekcija: 027/381-402, lokal 124.
Dečija zaštita : 027/381-266

E-adresa: info@kursumlija.org

Načelnik Opštinske uprave

Miljan Radosavljević, dipl.pravnik

027/381-652, 027/381-402, lokal 107
nacelnik@kursumlija.org

Šef odeljenja za privredu i lokalni ekonomski razvoj

Snežana Radović, dipl. ecc

027/381-584
privreda@kursumlija.org

Šef odeljenja za lokalnu poresku administraciju, budžet i finansije

Danijela Simić, dipl. ecc

027/381-073
lpafinansije@kursumlija.org

Šef Odeljenja za društvene delatnosti i opštu upravu

Vladan Jovanović, dipl.pravnik

027/381-402, lokal 112
opstaupravakursumlija@gmail.com

Pravobranilac opštine Kuršumlija

Nataša Jovanović, dipl. pravnik

027/381-402 lokal 121
javni.pravobranilac@kursumlija.org