Општинско веће усвојило предлог буџета за 2017. годину