Општинско веће усвојило предлог буџета за 2017. годину

Радници ЈПКД “Топлица” настављају са активностима и у зимским данима
21. децембра 2016.
Удружење грађана ENECA презентовало програм самозапошљавања “Покрени се за посао”
23. децембра 2016.

Општинско веће усвојило предлог буџета за 2017. годину

На дан Светог Николе, 19. децембра, у кабинету председника општине одржана је XII седница Општинског већа у 2016. години којом је председавао председник већа Радољуб Видић.

О Нацрту буџета за 2017. годину, као најважнијем законском акту који доноси Скупштина општине Куршумлија, детаљно је говорио Небојша Јовић, заменик председника општине Куршумлија, који је том приликом истакао да је буџет Општине за наредну годину пројектован на 762 милиона динара.

“На основу досадашњих показетеља, настојаћемо да се одговорно и домаћински владамо према општинским средствима. Када је реч о буџету за наредну годину, битнијих измена није било осим у делу који се односи на формирање новог јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта, које ће убудуће радити као стручна организација из области планирања и урбанизма, у чијем је делокругу првенствено област уређивања и изградње простора” рекао је заменик председника Општине Куршумлија Небојша Јовић.

Он је додао да ће корисиници буџета бити сагледани као и до сада. Из буџета Општине за програм локалног развоја и просторног планирања предвиђен је 21 милион, за комуналну делатност – 109.705.000 динара, локални економски развој 10 милиона динара, развој туризма 6.730.000 динара, развој пољопривреде 20 милиона, док је за зашиту животне средине предвиђено три милиона динара.

На основу Финансијског плана инвестиција за 2017. годину у оквиру програма саобраћаја и саобраћајне инфрастуткуре за путну инфраструктуру планирано је 179.510.000 динара, од чега ће за асфалтирање улица бити уложено 55 милиона, а 40 милиона динара планира се за комплетно уређење Топличке улице. Накнаде за социјалну заштиту и наредне године износиће 66 милиона, примарна здравстена заштита осам милиона, развој културе 10.474.820 динара док се за развој омладине и спорта планира 37 милиона динара. За програм предшколског образовања планирано је 63.001.600 динара, основно образовање 38.092.000 динара, а за средње образовање издвојено је 13.029.000 динара.

Једна од важнијих инвестиција о којој је и раније било речи у протеклом периоду односи се и на уређење центра града, где је за ову намену планирано 28 милиона динара.

Предлог буџета за 2017. годину наћи ће се и пред одборницима Скупштине општине Куршумлија на седници која ће се одржати у петак 23. децембра 2016. године.

У наставку седнице чланови већа једногласно су подржали предлог Кадровског плана општине Куршумлија за 2017. годину, као и предлог Локалног акционог плана запошљавања општине Куршумлија за 2017. годину, који представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања, којим се дефинишу приоритети и циљеви политике запошљавања на територији наше општине. Буџетом за наредну годину Општина Куршумлија издвојила је 10.000.000 динара кроз програме јавних радова и стручне праксе.

Усвојен је и предлог Локалног акционог плана и смерница за развој ГИС-а у општини Куршумлија, који ће имати за циљ повећање ефикасности функционисања општине и њеног гравитационог подручја. Географски информациони систем (ГИС) општине Куршумлија је рачунарски систем за прикупљање, обраду, управљање, архивирање, анализу, презентацију и одржавање просториних и других података везаних за узбанизам и уређење простора, грађевинско земљиште, саобраћај комуналне услуге и друге аспекте везане за живот и рад општине Куршумлија.