Пет милиона динара за реконструкцију Косовске улице у Куршумлији