Поставља се систем за наводњавање траве на градском стадиону